Weersomstandigheden

Weersomstandigheden:
* Bij onweer gaat een les niet door. Een nieuwe afspraak kan dan gemaakt worden
* Bij harde wind kan het zijn dat een les niet doorgaat. Dit wordt bepaald door de instructeur en is afhankelijk van de ervaringen van de deelnemer. Hierover zal de instructeur altijd overleg plegen met de deelnemer.
* Bij regen kan een les doorgaan. Indien een deelnemer de les liever annuleert, kan dit kosteloos tot 1 uur voor aanvang van de activiteit. Wanneer de annulering korter (dan 1 uur) voor aanvang van de activiteit plaats vind zijn daar (nader te bepalen) kosten aan verbonden, maar niet meer dan 50% van de kosten van de activiteit. Wanneer een activiteit al is gestart en de deelnemer wil vanwege de regen toch stoppen, heeft deze geen recht meer op teruggave van het reeds betaalde geld.
* Bij hagel zou, indien de tijd van beide partijen dit toelaat, de bui kunnen worden afgewacht op een veilig en beschutte plek.
* Bij (extreme) hitte zullen specifieke adviezen gegeven worden, zoals het smeren van zonnebrand en het ruim drinken van water.
* Bij kou zullen eveneens specifieke adviezen worden gegeven, met name op het gebied van geschikte kleding