Termen en begrippen:

Termen en begrippen:
– Deelnemer = De persoon die deelneemt (of van plan is deel te nemen) aan een activiteit georganiseerd door SUP extremely insain
– Activiteiten = alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en school
– Overeenkomst = een afspraak die is gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via telefoon, email of Facebook
– SUP of suppen = Stand Up Paddle of Stand Up Paddling
– SUP board = een surfboard speciaal aangepast voor suppen
– Peddel = nodig om je voort te bewegen op een SUP